Sinh Viên UEF Tham Quan Doanh Nghiệp AC Nielsen

IMG_8622
0

Sinh viên năm 4 Khoa Quảnh Trị Kinh Doanh cùng tham quan doanh nghiệp AC Nielsen để học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế.

Các bạn sinh viên đang lắng nghe Doanh nghiệp  giới thiệu về công ty Nielsen


Chị Trâm đại diện công ty Nielsen chia sẻ với các bạn sinh viên 1 số kinh nghiệm về nghiên cứu thị trường và phát triển chiến lược cho thương hiệu.


Sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh đưa ra ý tưởng về nội dung phát triển cho sản phẩm mới

( Theo Tin tức Đại học Kinh tế tp. HCM)