Contact Us

This quest has led us to be a Multi-Awarded & Professional team that never forgets where they come from and always listen and adapts. Aesthetics, ergonomics, design should all be use to serve a purpose.

Doanh nghiệp & vấn đề nguồn nhân lực

Để đạt được các mục tiêu doanh nghiệp, yếu tố nhân sự - con người mang tính quyết định.  Ngay từ khi khởi sự doanh nghiệp, yếu tố con người đã giữ vai trò hàng đầu trong doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp của bạn, ai là người sáng lập, ai là người điều hành các hoạt động công ty, ai là người triển khai dự án, ai là người chăm sóc khách hàng, ai là người tham gia sản xuất, … ?

 

Doanh nghiệp sẽ đạt được gì nếu chưa thể có bộ máy hay kế hoạch nhân sự tối ưu? Nền móng vững chắc của doanh nghiệp không thể bỏ qua yếu tố nguồn nhân lực, người tham gia vào mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Liên hệ

TRỤ SỞ

  • Tầng 5, Tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã

  • contact@tourdejob.vn

  • Hotline ( Ms. Ngô Thu Hà): (+84) 984 599 396