Về Tourdejob


Dịch vụ

Tìm kiếm, lựa chọn, sắp xếp và kết nối các cơ hội việc làm và tuyển dụng

OPEN DAY Program

Dịch vụ Sinh viên trải nghiệm tại Doanh nghiệp, giúp hai bên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và mở ra cơ hội tuyển dụng - việc làm.

Tìm kiếm ứng viên

Doanh nghiệp gửi yêu cầu tìm kiến ứng viên theo tiêu chuẩn mong muốn, Tourdejob sẽ cung cấp ứng viên hoặc danh sách ứng viên với kết quả tốt nhất có thể.

Lọc và tín dụng hồ sơ

Tourdejob cung cấp công cụ để Nhà tuyển dụng tìm được tập ứng viên, phân loại theo chất lượng và điều kiện, cách thức liên hệ. Qua đó có thể đánh giá được khả năng ứng viên có phù hợp và sẵn sàng gia nhập hay không.

Tư vấn nghề nghiệp

Tourdejob xây dựng cộng đồng và mô hình để Ứng viên có cơ hội nhận được lời tư vấn và hỗ trợ từ các anh chị đi trước, thông qua Social Media hoặc liên hệ cá nhân.

Cơ hội việc làm quốc tế

Tourdejob phối hợp với các đối tác uy tín để đem cơ hội việc làm tại nước ngoài đến các bạn ứng viên mong muốn thử thách và trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế

Phân tích số liệu

Tourdejob cung cấp số liệu và phân tích về thị trường lao động, xu hướng ngành nghề hoặc nhu cầu tuyển dụng gắn với chuyển động của nền kinh tế.

  • 151,230Ứng viên
  • 30,113Nhà tuyển dụng
  • 2,551Cơ hội việc làm
  • 32,006Kết nối thành công

Giới thiệu

TOURDEJOB Team đã dành gần 10 năm , tương đương 20.000 giờ làm việc liên tục. Tự điều đó cho thấy vấn đề này quan trọng và hấp dẫn chúng tôi đến nhường nào. Tourdejob mong muốn góp phần sắp xếp và tối ưu thị trường lao động, qua đó mỗi người người đều có công việc tốt, có nhiều sự nghiệp đáng tự hào và đầy ý nghĩa, cung cấp những con người tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, cùng nhau hướng đến một quốc gia được yêu mến và một cộng đồng văn minh - For a beloved country and civilized community.

TOURDEJOB hợp nhất từ chương trình Tour de Job của Global Shapers Hanoi và JOJOJO, nhà cung cấp dịch vụ việc làm tuyển dụng. Chúng tôi giới thiệu chương trình OPEN DAY, cơ hội gặp gỡ trải nghiệm của Doanh nghiệp và Sinh viên ngay hôm nay, tích cực và rộng khắp.